Yasaman

روانشناسی

روی طرف راست تخت نخوابید؛ سمت چپ آن را انتخاب کنید!
تندرستی Arash Aliasghari پرستو بنیادی 27.12.2015

سمت چپ تخت را برای خوابیدن انتخاب کنید!

آیا می دانی که خوابیدن روی طرف راست یا چپ تخت می‌تواند بر خلق و خو و سلامتی تو تاثیر ‌بگذارد؟

کارهایی که نباید در محل کار انجام داد
روانشناسی Mona Ameri مینا جعفری 02.12.2015

سیاست های کاری

برداشتن گام های مهم برای پیشرفت در شغل جدید

جاهایی که باید سکوت اختیار کرد
روانشناسی Mona Ameri مینا جعفری 29.11.2015

وقتی باید سکوت اختیار کرد

امروز توجه تو را به موقعیت هایی جلب می کنیم که باید دهانمان را محکم ببندیم.

اصول رانندگی در آب و هوای بارانی
روانشناسی Mona Ameri مینا جعفری 29.11.2015

اصول رانندگی در هوای بارانی

رانندگی خود به تنهایی خطراتی برای تو و دیگران دارد؛ چه برسد به این که هوا بارانی هم باشد. باران متاسفانه عامل اصلی حوادث وتصادفات بسیاری است.

  • «
  • <
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4