Yasaman

گزارش تصویری یاسمن از مراسم رونمایی عطرهای "الساندرو گوالتیری" Nose

گزارش یاسمن از مراسم جذاب رونمایی عطرهای "الساندرو گوالتیری" Nose.
title

گزارش یاسمن از مراسم جذاب رونمایی عطرهای "الساندرو گوالتیری" Nose.

گزارش یاسمن از مراسم رونمایی عطرهای "الساندرو گوالتیری" Nose. مجسمه‌هایی از صورت هنرمند. عکس از: ریحانه طراوتی.

گزارش یاسمن در مراسم رونمایی عطرهای "الساندرو گوالتیری" Nose
title

گزارش یاسمن در مراسم رونمایی عطرهای "الساندرو گوالتیری" Nose

گزارش یاسمن از مراسم رونمایی عطرهای "الساندرو گوالتیری" Nose. Credo. عکس از: ریحانه طراوتی.

یاسمن در مراسم رونمایی عطرهای "الساندرو گوالتیری" Nose و گزارشی او اختصاصی.
title

یاسمن در مراسم رونمایی عطرهای "الساندرو گوالتیری" Nose و گزارشی او اختصاصی.

گزارش یاسمن از مراسم رونمایی عطرهای "الساندرو گوالتیری" Nose. آرتیست در حال گفتگو با سردبیر یاسمن. عکس از: ریحانه طراوتی.

یاسمن در مراسم رونمایی عطرهای "الساندرو گوالتیری" Nose
title

یاسمن در مراسم رونمایی عطرهای "الساندرو گوالتیری" Nose

گزارش یاسمن از مراسم رونمایی عطرهای "الساندرو گوالتیری" Nose. چیدمان سلولی. عکس از: ریحانه طراوتی.

یاسمن در مراسم باشکوه رونمایی عطرهای "الساندرو گوالتیری" Nose
title

یاسمن در مراسم باشکوه رونمایی عطرهای "الساندرو گوالتیری" Nose

گزارش یاسمن از مراسم رونمایی عطرهای "الساندرو گوالتیری" Nose. چیدمان فواره. عکس از: ریحانه طراوتی.

یاسمن در مراسم جذاب رونمایی عطرهای "الساندرو گوالتیری" Nose و گزارشی تصویری
title

یاسمن در مراسم جذاب رونمایی عطرهای "الساندرو گوالتیری" Nose و گزارشی تصویری

گزارش یاسمن از مراسم رونمایی عطرهای "الساندرو گوالتیری" Nose. دیوار نوشته‌ها. عکس از: ریحانه طراوتی.

گزارش یاسمن از مراسم جالب رونمایی عطرهای "الساندرو گوالتیری" Nose
title

گزارش یاسمن از مراسم جالب رونمایی عطرهای "الساندرو گوالتیری" Nose

گزارش یاسمن از مراسم رونمایی عطرهای "الساندرو گوالتیری" Nose. چیدمان بینی و لب عطرآگین. عکس از: ریحانه طراوتی.

یاسمن در مراسم رونمایی عطرهایی از "الساندرو گوالتیری" Nose
title

یاسمن در مراسم رونمایی عطرهایی از "الساندرو گوالتیری" Nose

گزارش یاسمن از مراسم رونمایی عطرهای "الساندرو گوالتیری" Nose. توضیحات هنرمند در مورد پروژه‌اش. عکس از: ریحانه طراوتی.

یاسمن در مراسم رونمایی عطرهای "الساندرو گوالتیری" Nose و گزارش او.
title

یاسمن در مراسم رونمایی عطرهای "الساندرو گوالتیری" Nose و گزارش او.

گزارش یاسمن از مراسم رونمایی عطرهای "الساندرو گوالتیری" Nose. آرتیست. عکس از: ریحانه طراوتی.

گزارش یاسمن از مراسم رونمایی عطرهای "الساندرو گوالتیری" Nose
title

گزارش یاسمن از مراسم رونمایی عطرهای "الساندرو گوالتیری" Nose

گزارش یاسمن از مراسم رونمایی عطرهای "الساندرو گوالتیری" Nose. چیدمان شاعرانه. عکس از: ریحانه طراوتی.

گزارشی از یاسمن در مراسم جالب رونمایی عطرهای "الساندرو گوالتیری" Nose
title

گزارشی از یاسمن در مراسم جالب رونمایی عطرهای "الساندرو گوالتیری" Nose

گزارش یاسمن از مراسم رونمایی عطرهای "الساندرو گوالتیری" Nose. خانم ریحانه طراوتی و خانم پاته‌آ بهرام. عکس از: ریحانه طراوتی.

یاسمن از مراسم رونمایی عطرهای "الساندرو گوالتیری" Nose و گزارشی از این رویداد.
title

یاسمن از مراسم رونمایی عطرهای "الساندرو گوالتیری" Nose و گزارشی از این رویداد.

گزارش یاسمن از مراسم رونمایی عطرهای "الساندرو گوالتیری" Nose. اینستالیشن بویایی. عکس از: ریحانه طراوتی.

یاسمن در مراسم جذاب رونمایی عطرهای "الساندرو گوالتیری" Nose و گزارش تصویری او
title

یاسمن در مراسم جذاب رونمایی عطرهای "الساندرو گوالتیری" Nose و گزارش تصویری او

گزارش یاسمن از مراسم رونمایی عطرهای "الساندرو گوالتیری" Nose. دیوار آرزوها. عکس از: ریحانه طراوتی.

یاسمن در مراسم جذاب رونمایی عطرهای "الساندرو گوالتیری" Nose و گزارش تصویری.
title

یاسمن در مراسم جذاب رونمایی عطرهای "الساندرو گوالتیری" Nose و گزارش تصویری.

گزارش یاسمن از مراسم رونمایی عطرهای "الساندرو گوالتیری" Nose. حسن فتحی کارگردان سینما و سریال‌های تلوزیونی از جمله سریال شهرزاد. عکس از: ریحانه طراوتی.

گزارشی از یاسمن در مراسم رونمایی عطرهای "الساندرو گوالتیری" Nose
title

گزارشی از یاسمن در مراسم رونمایی عطرهای "الساندرو گوالتیری" Nose

گزارش یاسمن از مراسم رونمایی عطرهای "الساندرو گوالتیری" Nose. مهمانان. عکس از: ریحانه طراوتی.

گزارش اختصاصی یاسمن از مراسم رونمایی عطرهای "الساندرو گوالتیری" Nose.
title

گزارش اختصاصی یاسمن از مراسم رونمایی عطرهای "الساندرو گوالتیری" Nose.

گزارش یاسمن از مراسم رونمایی عطرهای "الساندرو گوالتیری" Nose. آقای حسن فتحی کارگردان سینما و سریال‌های تلوزیونی از جمله سریال شهرزاد. عکس از: ریحانه طراوتی.

گزارش تصویری یاسمن در رویداد رونمایی عطرهای "الساندرو گوالتیری" Nose
title

گزارش تصویری یاسمن در رویداد رونمایی عطرهای "الساندرو گوالتیری" Nose

گزارش یاسمن از مراسم رونمایی عطرهای "الساندرو گوالتیری" Nose. عکسی با ریحانه طراوتی، پیام ایرایی عکاس سینما و پانته‌آ بهرام.

"یاسمن" از تو دعوت می‌کند تا با دیدن عکس‌هایی جالب و دیدنی از "الساندرو گوالتیری"، با این طراح و خالق عطرهای جادویی آشنا شده و در جریان رویداد رونمایی عطرهای او که روز پنجشنبه (۱۶ اردیبهشت ۹۵) در شهر تهران برگزار شد، قرار بگیری.

مقالهٔ "خالق ایتالیایی بوهای جادویی و شگفت‌انگیز "الساندرو گوالتیری" در تهران!" را در یاسمن بخوانید.

عکس‌ها از "ریحانه طراوتی"

مطالب مرتبط

رفع جای جوش صورت با ماسک چوب صندل
زیبایی

رفع جای جوش صورت با ماسک چوب صندل