Yasaman

چشمانت را خوب باز کن و معجزه‌های زندگی را ببین!

چشمانت را باز کن و معجزه‌های زندگی را ببین!

"سحر پناهی" از دوستان "یاسمن" است. او در این جا با تو دربارۀ معجزه‌های زندگی و دیدن آن‌ها صحبت می‌کند.

هرچه بیشتر در زندگی صنعتی و ماشینی غرق می‌شویم، منیت و خودبزرگ بینی ما هم بزرگتر می‌شود و فکر می‌کنیم که این ما هستیم که برای همۀ اتفاقات تصمیم می‌گیریم، برای همین هم تا ناتوانی خودمان را می‌بینیم، می‌ترسیم و نگران می‌شویم. وقتی به کائنات اعتماد داشته باشی، به جای نگرانی و ترس، برای زندگی و خواسته‌هات بیشتر تلاش می‌کنی و بر آرامشت نیز افزوده می‌شود.

نزدیک شدن به معنویات: مراقبه، عبادت کردن خدا، توجه کردن به کائنات و در لحظۀ حال بودن و به سر بردن (آگاه بودن از تمام رفتار، حرکات و تک تک سلول‌های بدنت) تأثیر زیادی در این زمینه دارد. وقتی با جریان هستی هم قدم و هم سو نباشی و برای چیزهایی بجنگی که ته دلت می‌دانی در دست تو نیستند، نتیجه‌ای نصیبت نمی‌شود، در ضمن خسته و آشفته‌تر هم می‌شوی. چه بخواهیم چه نخواهیم وقوع بعضی از امور در دست ما نیست و تنها کاری که ما می‌توانیم انجام بدهیم، پذیرفتن زندگی با آغوش باز است.

همۀ لحظات زندگی پر از معجزه‌اند، کافی است معجزه‌های زندگی رو ببینی و ایمان داشته باشی که هر چیزی ممکن است.

از کنار موفقیت‌های کوچک بی تفاوت رد نشو؛ زیرا آن‌ها شهامت و اشتیاق تو را برای موفقیت‌های بزرگ‌تر افزایش می‌دهد.

نکته‌: از "رها کردن" نترس.. باور کن! هیچ کس نمی‌تواند چیزی که از آن تو است، را از تو بگیرد...

مطالب مرتبط

روانشناسی رنگ‌ها: رنگ‌ اتاق خواب خود را چگونه انتخاب کنیم؟
روانشناسی

روانشناسی رنگ‌ها: رنگ‌ اتاق خواب خود را چگونه انتخاب کنیم؟