Yasaman

نقاط قوت تو کدام‌اند؟

نقاط قوت تو

این تست خودشناسی و روانشناسی "یاسمن" را انجام بده تا بدانی نقاط قوت تو کدام هستند:

دوستی پس از جدایی و با حال روحی بد با تو تماس می‌گیرد:

 • او را آرام کرده و سعی می‌کنی مشکل را در آرامش حل کنی.

 • تحت تأثیر حال روحی او، با او گریه می‌کنی.

 • سعی می‌کنی او را بخندانی و به او کمک کنی.

دوستانت تو را این گونه توصیف می‌کنند:

 • با متانت و دانا.

 • مهربان و آرام.

 • خندان و دیوانه.

آرزو داری که در زندگی:

 • کارفرمایی موفق و مستقل باشی.

 • زن خانه‌دار و مادری خوب باشی.

 • زنی خوشبخت و ماجراجو که دور دنیا را می‌گردد باشی.

موفقیت برای تو:

 • داشتن شغلی خوب و مناسب است.

 • داشتن همسری نمونه است.

 • داشتن دوستانی خوب و خانواده‌ای مهربان است.

دوست داری تعطیلات عید را در ... بگذرانی:

 • نیویورک.

 • ونیز.

 • برزیل.

اولین چیزی که در همسرت جلب توجه می‌کند:

 • شیک بودن او است.

 • چشمان او هستند.

 • جنون و ماجراجویی او است.

رؤیای تو از خواستگاری به این شکل است:

 • طرف مقابل تو را به صرف شامی رمانتیک دعوت کند و در میان جمع از تو خواستگاری کند.

 • با برنامه ريزى قبلى با دوستانت، از تو خواستگاری کند.

 • در خیابان، در محلی عمومی و با نشان دادن تابلویی بزرگ از تو خواستگاری کند.

مواضيع ذات صلة

فیلم آموزش چند حرکت اسکوات بدون وزنه برای فرم دادن به بدن
سلامتی

فیلم آموزش چند حرکت اسکوات بدون وزنه برای فرم دادن به بدن