Yasaman

نحوه قرار دادن کارد و چنگال پس از پایان غذا

نحوه قرار دادن کارد و چنگال

هیچ می‌دانستی که در اماكن عمومی، بدون این که نیازی به زبان آوردن حتى یک کلمه داشته باشی، می‌توانى با پیشخدمت رستوران صحبت کنی؟ شاید بپرسی چگونه چنین چیزی ممکن است؟ پاسخ آن پیش"یاسمن" است. نحوۀ استفاده از کارد و چنگال و چگونگی قرار دادن آن‌ها در بشقاب، نشانگر خواستۀ تو از پیشخدمت است. عکس‌ زیر توضیح می‌دهد.

نحوه قرار دادن کارد و چنگال

استراحت: اگر بخواهی وسط غذا خوردن استراحت کنی؛ کافی است کارد و چنگالت را به صورت مایل و هر کدام را در یک طرف بشقابت قرار بدهی. پیشخدمتی که با این موضوع آشنا باشد، این حرکت تو را درک کرده و بشقاب را از سر میز بر نخواهد داشت.

بشقاب دوم: برای اعلام آمادگی برای بشقاب بعدی، کافی است کارد و چنگالت را به صورت عمود بر هم در بشقاب قرار بدهی (کارد افقی، چنگال عمود بر آن). این علامت به معنای این است که تو آمادۀ صرف بشقاب بعدی هستی. پیشخدمت بدون این که نیازی به صحبت کردن باشد، متوجه درخواست تو شده و بشقاب دوم را برایت می‌آورد.

رضایت از غذا: برای ابراز رضایت از غذایی که خورده‌ای، کارد و چنگالت را در کنار هم و به صورت افقی در داخل بشقاب قرار بده.

پایان غذا: برای اعلام پایان غذا، می‌توانی کارد و چنگالت را به صورت عمودی در کنار هم قرار بدهی. با این کار پیشخدمت متوجه می‌شود که غذایت تمام شده است و بشقاب را از روی میز برمی‌دارد.

نارضایتی از غذا: برای اظهار نارضایتی از غذایت می‌توانی کارد و چنگال را درست مثل عکس به صورت ضربدری قرار بدهی. و اکنون می‌توانی بدون این که نیازی به صحبت کردن با پیشخدمت داشته باشی، خواسته‌هایت را به او بفهمانی.

مواضيع ذات صلة

فیلم آموزش چند حرکت اسکوات بدون وزنه برای فرم دادن به بدن
سلامتی

فیلم آموزش چند حرکت اسکوات بدون وزنه برای فرم دادن به بدن