Yasaman

رشد شخصیت با به کارگیری صحیح استعدادهای ذاتی

پرورش استعدادهای شخصی برای رشد شخصیت

"سحر پناهی" دوست "یاسمن" نکاتی را دربارۀ استعدادهای ذاتی انسان‌ها و همین‌طور به کار گرفتن درست، صحیح و به موقع آن‌ها، برای تو می‌گوید. نکاتی که می‌توانند در راه و مسیری که در پیش داری، به تو کمک کنند.

پیش از این، معیار من برای ارزش گذاری و خوشبختی خودم و بقیه، میزان تحصیلات، پول و یا حتی مارک لباس بود، که البته الآن می‌فهمم که تا زمانی که از درون خوشحال و راضی باشی، همه چیز دیگر بی ارزش است.

کشف استعدادهای ذاتی:

در وجود همۀ ما استعدادها و توانایی‌هایی وجود دارند که به خاطر باورها و الگوهای رفتاری که از طرف والدین و اطرافیان در ما به وجود آمده‌اند، تا کنون وجود آن‌ها را انکار کرده‌ایم و یا این که هنوز نتوانسته‌ایم آن‌ها را در خودمان کشف کنیم.

ارزش واقعی استعداد ذاتی تو هنگام سود رساندن به دیگران و خودت نمایان می‌شود. هنگامی که به وجود مهارت یا استعداد نهفتۀ خودت پی بردی، استفادۀ درست از آن را یاد بگیر.

برای مثال، استعداد ذاتی من، مهارت در آموزش و حل کردن مسائل است و در این جا می‌خواهم با به اشتراک گذاشتن آموخته‌هایم با دیگران، از آن استفادۀ درستی کنم.

نکته: همیشه کار درست را انجام بده. برای این که ببینی آیا کاری که می‌کنی درست است یا نه، همیشه چهار اصل را در نظر بگیر:

۱.آسیب نرساندن به خودم

۲.آسیب نرساندن به دیگران

۳.آسیب نرساندن به طبیعت

۴.رعایت قانون

مطالب مرتبط

تنفس صحیح از بهترین راه‌های کاهش استرس
روانشناسی

تنفس صحیح از بهترین راه‌های کاهش استرس