Yasaman

رشد شخصیت با به کارگیری صحیح استعدادهای ذاتی

پرورش استعدادهای شخصی برای رشد شخصیت

"سحر پناهی" دوست "یاسمن" نکاتی را دربارۀ استعدادهای ذاتی انسان‌ها و همین‌طور به کار گرفتن درست، صحیح و به موقع آن‌ها، برای تو می‌گوید. نکاتی که می‌توانند در راه و مسیری که در پیش داری، به تو کمک کنند.

پیش از این، معیار من برای ارزش گذاری و خوشبختی خودم و بقیه، میزان تحصیلات، پول و یا حتی مارک لباس بود، که البته الآن می‌فهمم که تا زمانی که از درون خوشحال و راضی باشی، همه چیز دیگر بی ارزش است.

کشف استعدادهای ذاتی:

در وجود همۀ ما استعدادها و توانایی‌هایی وجود دارند که به خاطر باورها و الگوهای رفتاری که از طرف والدین و اطرافیان در ما به وجود آمده‌اند، تا کنون وجود آن‌ها را انکار کرده‌ایم و یا این که هنوز نتوانسته‌ایم آن‌ها را در خودمان کشف کنیم.

ارزش واقعی استعداد ذاتی تو هنگام سود رساندن به دیگران و خودت نمایان می‌شود. هنگامی که به وجود مهارت یا استعداد نهفتۀ خودت پی بردی، استفادۀ درست از آن را یاد بگیر.

برای مثال، استعداد ذاتی من، مهارت در آموزش و حل کردن مسائل است و در این جا می‌خواهم با به اشتراک گذاشتن آموخته‌هایم با دیگران، از آن استفادۀ درستی کنم.

نکته: همیشه کار درست را انجام بده. برای این که ببینی آیا کاری که می‌کنی درست است یا نه، همیشه چهار اصل را در نظر بگیر:

۱.آسیب نرساندن به خودم

۲.آسیب نرساندن به دیگران

۳.آسیب نرساندن به طبیعت

۴.رعایت قانون

مطالب مرتبط

روانشناسی رنگ‌ها: رنگ‌ اتاق خواب خود را چگونه انتخاب کنیم؟
روانشناسی

روانشناسی رنگ‌ها: رنگ‌ اتاق خواب خود را چگونه انتخاب کنیم؟