Yasaman

راه‌های جلوگیری از فرو رفتن گوشۀ ناخن در گوشت انگشت‌ پا

جلوگیری از فرو رفتن گوشۀ ناخن در گوشت انگشت‌ پا

"نیلوفر زند"، مشاور "یاسمن" در امور زیبایی و آرایشی چند نکته را دربارۀ جلوگیری از فرو رفتن گوشۀ ناخن در گوشت انگشت‌ پا به ما می‌گوید. با به کار گرفتن توصیه‌های او، سلامتی و زیبایی انگشت‌های پاهایت را تضمین کن. فرو رفتن ناخن در گوشت انگشت پا، عارضۀ شايعی است كه در طی آن، گوشۀ ناخن انگشت پا به درون گوشت نرم اطراف آن فرو رفته و در نتيجۀ آن، شخص دچار درد، قرمزی، ورم و گاهی اوقات عفونت در ناحیۀ شست پا می‌گردد. اين عارضه معمولاً ناخن انگشت بزرگ یا شست پا را درگير می‌كند.

فرو رفتن ناخن در گوشۀ انگشت اكثراً در اثر كوتاه كردن بيش از حد ناخن پا به وجود می‌آيد. تو هم ممكن است مانند بسياری از افراد، هنگامی که ناخن‌هايت را كوتاه می‌كنی، دو طرف یا گوشۀ آن را به صورت گرد می‌بری تا به شكل انگشت در بیايد. در اين حالت احتمال دارد كه ناخن در پوست كنار ناخن رشد كرده و در آن فرو برود. علت ديگر اين عارضه پوشيدن كفش‌های تنگ و نا مناسب است.

بهترين راه پيشگيری از این مشکل، كوتاه كردن ناخن به شكلی صاف بوده و بهتر است پس از طی مراحل پديكور، قطعه‌های كوچك پنبه را به وسيلۀ سوهان استريل شده، زير گوشۀ ناخن قرار بدهی تا رشد ناخن، با كمك اين پنبه‌ها، به طرزی صحيح و بدون فرو رفتن در گوشت انگشت انجام شود.

مطالب مرتبط

رفع جای جوش صورت با ماسک چوب صندل
زیبایی

رفع جای جوش صورت با ماسک چوب صندل