Yasaman

راهكارهايى برای مقابله با اتفاقات غير منتظره در ماه عسل!

راه‌های مقابله با اتفاقات غير منتظره در ماه عسل

از آنجائی كه عروس و داماد بی‌صبرانه منتظر فرا رسیدن ماه عسل‌اند، اگر اتفاق غير منتظره ناگوارى برایشان پيش بیايد، موقعیتشان بسيار بد خواهد شد. بد نیست که بعضی از اين اتفاقات را بشناسى؛ تا در صورت بروز، نحوه برخورد با آن‌ها را بدانی تا دچار دردسر نشوی. بدترين اين اتفاقات چيست؟ چگونه اين اتفاقات را با موفقيت پشت سر بگذاريد؟

تغيير ساعت پرواز، مشكلات، و خستگى غيرمنتظره: به جاى اين‌ كه شاد و خندان وارد لابى هتل شويد، با قیافه ای كاملاً پریشان و با خستگى زياد که به دلیل تغييرات در زمان پرواز و انتظار طولانى در فرودگاه شما را از پا درآورده است، وارد شده‌اید. در این وضعیت، آخرين چيزى كه ممكن ‌است بخواهید از یک دیگر بشنوید؛ نق و غر است. زيرا هر دوى شما با این مشکلات مواجه شده‌اید و نيازى به این نيست که ناراحتی و خستگی خود را سر یک دیگر خالی کنید. مسئله را با شوخى برگزار کنید، مطمئن باشید كه همه چيز خوب خواهد شد و مشکل آن‌ قدر هم كه فكر می‌كنيد، بزرگ نيست.

ملاقات با دوستان يا آشنایان: ناگهان متوجه می‌شوید كه خانواده يا دوستانى را كه می‌شناسيد، در همان هتل شما سکونت دارند، و چون که دلتان می‌خواست در ماه عسلتان تنها باشيد تا كسى مزاحم شما نشود، هيجان‌زده و ناراحت‌ شده‌اید. با این حال با آن‌ها سلام و احوال‌پرسی كنيد؛ ولی هيچ برنامه مشتركى با آن‌ها نريزيد و فقط برايشان آرزوى اقامت خوشى را داشته باشيد. بدين‌ وسيله هم آداب معاشرت را به جا آورده‌اید و هم در را به روى هر گونه ارتباط ناخواسته می‌بنديد.

اتفاق خانوادگى مهمی شما را مجبور به بازگشت می‌كند: این مسأله ممكن‌ است بدترين كابوس هر عروس و دامادی باشد. تماس با عروس و داماد و اطلاع پیدا کردنشان از اين‌ كه اتفاق خاصى افتاده است و آن‌ها مجبور‌اند فوراً بازگردند؛ از مسائلى است كه به هیچ وجه علاقه‌ای به شنیدنش را ندارند. اما بايد اين مسأله را در صورت بروز آن، با آرامش پذيرفت. يادتان باشد كه وقت بسیار است و باز هم فرصت جبران و مسافرت دیگری را خواهید داشت.

مطالب مرتبط

کرم‌هایی که عروس و داماد هم‌زمان می‌توانند در ماه عسل استفاده کنند
عروسی

کرم‌هایی که عروس و داماد هم‌زمان می‌توانند در ماه عسل استفاده کنند