Yasaman

به این دلایل ... پس از جدایی، دیگر با نامزدت تماس نگیر!

پس از جدایی، دیگر با نامزدت تماس نگیر

شاید یکی از دشوارترین وضعیت‌ها، جدایی از معشوق و رویدادهای ناگوار و دردناک پس از این جدایی است. این جدایی به هر علتی که باشد، باعث غم و غصۀ فراوانی می‌شود.

هر چه قدر هم که منطقی باشی و به خودت بقبولانی که بدون معشوقت، حال و احوال بهتری داری، باز هم دلت برای او تنگ می‌شود و تمایل داری که از مسائل زندگی روزمرۀ یکدیگر خبر داشته باشید، حتی بعضی وقت‌ها دلت برای شوخی کردن و خندیدن با او تنگ می‌شود. چون او نه تنها معشوق تو است، بلکه شریک و دوستی است که همۀ زندگی و رویاهای تو را پر کرده است.

هنگام جدایی، احساس خشم و درد بر تو غالب می‌شود، تا این که با گذشت زمان، این احساس کم رنگ شده و غم، دلتنگی و حتی حس پشیمانی جایگزین آن می‌شود.

خودت را بیش از حد سرزنش نکن؛ به ویژه این که تو از صمیم قلب و صادقانه نامزدت را دوست داشته‌ای و در حد توان و وقتت برای این رابطه تلاش کرده‌ای. با وجود تمام این مسائل و بنا به دلایلی که داشتی، تصمیم به ترک کردن او و قطع این رابطه گرفته‌‌ای؛ رابطه‌ای که بدون آینده است و جز شکست و ناکامی عاقبت دیگری ندارد.

در نتیجه باید همیشه دلیل این تصمیم را به خودت یادآوری کنی و بدانی که این رابطه، راه حلی ندارد و در صورت بازگشت، مشکلات گذشته‌تان ادامه پیدا کرده و بزرگ‌تر از پیش ظاهر خواهند شد. این مسئله تو را دوباره به تردید انداخته و برای بار دیگر تصمیم به قطع رابطه می‌گیری. با این کار هم خود و هم معشوقت را دچار رنج و ناراحتی خواهی کرد.

باید پس از جدایی، شماره، عکس یا عکس‌های او را از تلفن خودت پاک کنی و از فکر کردن به لحظات زیبای رابطه‌تان خودداری کنی. این را بدان که اوقات و لحظات زیبای دیگری در زندگی تو پیش خواهند آمد و با افراد دیگری که شایستۀ تو باشند و قدر تو را بدانند، آشنا خواهی شد؛ کسانی که با تو رفتاری خوب و عاشقانه خواهند داشت.

هم چنین نباید زمان زیادی را تنها به سر ببری. چون تنهایی کشنده است و تو را وادار به فکر کردن دوباره به معشوقت و در نتیجه برقراری مجدد تماس با او می‌کند؛ حتی اگر فقط به بهانۀ پرسیدن حال او باشد. گذراندن زمانی مفید و پربار با دوستانت به تو کمک می‌کند تا وقتت را پر کنی و احساسی بهتر و انرژی مثبت بیشتری داشته باشی، و اعتماد به نفس از دست رفته‌ات را دوباره به دست بیاوری؛ یعنی چیزی که اکنون بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز تو است.

برای محافظت کردن از احساسات خود، عقب نشینی نکردن و پشیمانی، از رفتن به جاهایی که ممکن است او را ببینی، اجتناب کن. چون اگر او خواهانت باشد، برای دوباره رسیدن به تو دست به ناممکن می‌زند و این بزرگ‌ترین گواه واقعی عشق او نسبت به تو خواهد بود. پس توهمات، افکار و رویاهای پوچ را از سرت خارج کن و منطقی باش. چون این کار به قلب و روحت کمک می‌کند و با کمک آن، به تدریج دشواری‌ها و سختی‌های این جدایی را پشت سر خواهی گذاشت.

همیشه به خودت یادآوری کن که شایسته بهترین‌ها هستی و بهتر است که تنها بمانی، تا این که با کسی باشی که قدر تو را نمی‌شناسد؛ بنابراین وقت و انرژی خود را صرف رابطه‌ای بی نتیجه که جز غم و اندوه چیزی به همراه ندارد، نخواهی کرد.

مواضيع ذات صلة

فیلم آموزش چند حرکت اسکوات بدون وزنه برای فرم دادن به بدن
سلامتی

فیلم آموزش چند حرکت اسکوات بدون وزنه برای فرم دادن به بدن