Yasaman

با خودمان روراست باشیم و ضعف‌هایمان را بشناسیم

 رشد شخصیت با روراستی و شناخت ضعف‌هایمان

"سحر پناهی" دختر جوانی از دوستان یاسمن است که از خاطرات و تجربیات خود دربارهٔ روابط برایت می‌گوید.

"تصمیم برای تغییر اونم وقتی که نمی‌دونی چه چیزی در انتظارته کار سختیه. از یک رابطه بیمار که پر از رنج و تحقیر بود تازه بیرون اومده بودم و احساس خوبی در مورد خودم نداشتم. الآن که به گذشته نگاه می‌کنم در واقع سپاسگزارم برای این که همون رابطه باعث شد که شیوه نگرشم به زندگی عوض بشه..."

شناخت ضعف‌هایتان "همه ما آدم‌ها معمولاً صفات منفی درونمون را پنهان می‌کنیم ولی باید با خودمون روراست باشیم. هر صفت یا ضعفی را که در دیگران می‌بینی و تو را عصبانی یا ناراحت می‌کند، در وجود تو هم هست ولی پنهان شده و یا این که وجود آن را هنوز نپذیرفتی... وقتی خودت را با همه صفات خوب و بد بشناسی و بپذیری، در نتیجه روابط بهتر و زندگی شادتر می‌شود. همیشه سعی کن انگشت اشاره را به طرف خودت بگیری."

"یادت باشد نباید در جستجوی کمال باشی، چرا که غیر ممکن است. بهتر است روی نقاط ضعف خود متمرکز شوی و در فکر هدایت کردن آن‌ها و رشد شخصیت خود باشی."

نکته: "نکته و درس مثبت هر اتفاق را پیدا کن تا نقاط ضعفت رو راحت‌تر بپذیری."

مطالب مرتبط

روانشناسی رنگ‌ها: رنگ‌ اتاق خواب خود را چگونه انتخاب کنیم؟
روانشناسی

روانشناسی رنگ‌ها: رنگ‌ اتاق خواب خود را چگونه انتخاب کنیم؟