Yasaman

اگر خودت را دوست نداشته باشی، عشق را هم نخواهی یافت

خودت را دوست داشته باش تا عشق را بیابی

"سحر پناهی"، از دوستان نزدیک "یاسمن"، در این جا از تجربیات خود دربارۀ عشق و توجه نشان دادن به خود برایت می‌گوید:

"من قبلاً آدمی بودم که تمام وقتم را در اختیار دوستان و اطرافیانم می‌گذاشتم و سپس، خسته و ضعیف، برای مدتی از همه چیز زده می‌شدم؛ چون بیش از حد توانم خود را درگیر کرده بودم و به خودم هم توجهی نمی‌کردم."

توجه کردن به نیازهای خودت:

"برخی از ما آن قدر درگیر روابط، کار، فعالیت و ... می‌شویم که فراموش می‌کنیم باید از جسم و ذهنمان هم مراقبت کنیم. وقتی خودت رو نبینی و از خودت مراقبت نکنی، نمی‌تونی به بقیه عشق بدی و یا به اون‌‌ها کمک کنی."

یادت باشه که میلیاردها سلول در بدن تو در حال خدمت کردن هستند و فقط به تو اهمیت می‌دهند. پس هوای آن‌ها را هم داشته باش. جسم و ذهن ما همراهان همیشگی ما هستند و به مواظبت و عشق ما نیاز دارند."

"اگر از نظر جسمی و ذهنی در موقعیت بهتری باشی، راحت‌تر از عهدۀ مسئولیت‌هایت بر خواهی آمد و در ضمن آرامش بیشتری نیز خواهی داشت..."

"نکته: تا زمانی که خودت رو واقعاً و بدون قید و شرط دوست نداشته باشی، نمی‌تونی عشق را پیدا کنی..."

مطالب مرتبط

روانشناسی رنگ‌ها: رنگ‌ اتاق خواب خود را چگونه انتخاب کنیم؟
روانشناسی

روانشناسی رنگ‌ها: رنگ‌ اتاق خواب خود را چگونه انتخاب کنیم؟