Yasaman

در سال ۹۷ چه رخدادهایی در انتظار تو است؟

در سال ۹۷ چه رخدادهایی در انتظار تو است؟

به کمک این آزمون شخصت و تحلیل روانشناختی، خواهی فهمید که در سال پیش رو چه چیزی در انتظار تو است. در واقع، اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم، این تست به تو کمک می‌کند که بفهمی در سال ۹۷ ممکن است چه وقایعی و در چه زمینه‌هایی برای تو اتفاق بیفتد.

برای سال جدید چه آرزویی داری؟
مهم‌ترین هدف زندگی تو در سال ۹۶ چه بود؟
مهم‌ترین ضعف شخصیتی تو که تلاش می‌کنی در سال آینده آن را تغییر دهی، چیست؟
در سال ۹۶ چه کسی بیشترین تأثیر را بر زندگی تو گذاشته است؟
دوست داری در سال آینده از کدام مقصد توریستی دیدن کنی؟
سال ۹۶ را در یک کلمه توصیف کن:
چقدر در مورد سال ۹۷ خوش‌بین هستی؟